Home » Opleidingen » Oude diploma's
  |  Inloggen
Hoe verhoudt mijn KNWU of NTFU diploma zich nu tot de Wieleracademie diploma's?

In het verleden hebben zowel KNWU als NTFU naar eigen kwalificties trainers en instructeurs opgeleid. Met de komst van het samenwerkingsverband is dit veranderd in de gezamelijke visie van Wieleracademie. Voor vele kan dit vragen op roepen over diploma's die voor deze samenwerking zijn behaald.

 

Sinds 1 januari 2017 zijn de oude KNWU diploma's uit de A,B,C structuur gelijkgesteld aan de nieuwe diploma's die volgens de kwalificatiestructuur sport. Sinds 2007 zijn de wielertrainers opgeleid volgens niveau 1 t/m 5 structuur. De NTFU heeft altijd opgeleid volgens de KSS-structuur in de kwalificatie instructeur. Hier vind je meer informatie over de kwalificatiestructuur Sport.

 

De bestaande NTFU instructeur- en KNWU wielertrainerdiploma's behouden hun waarde en rechten due hier ij beide bonen eerder aan werden verleend. onderstaande wordt per niveau beschreven welke verschillen of overeenkomsten zijn vastgesteld en welke doorstroommogelijkheden bestaan.

 

Niveau 2

De niveau 2 opleidingen zijn op basis van vergelijking van de beoordelingscriteria en praktijkopdrachten aan elkaar gelijk gesteld. Het NTFU niveau 2-instructeur diploma en het KNWU Wielertrainer 2-diploma staat dus gelijk aan het Wielertrainer-2 diploma van de Wieleracademie. Trainers met het KNWU Wielertrainer 2-diploma die deze willen laten registreren bij de NTFU dien hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin de PvB-praktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden.

Registratie bij KNWU: Kopie of scan NTFU diploma mailen naar info@wieleracademie.nl
Registratie bij NTFU: Kopie of scan KNWU diploma met opgave uitvoerende discipline PVB mailen naar info@wieleracademie.nl

 

Niveau 3

NTFU

Na vergelijking van de beoordelingscriteria en de praktijkopdrachten is vastgesteld dat de kwalificaties van NTFU instructeur niveau 3 en Wielertrainer 3 niet volledig aan elkaar kunnen worden gelijkgesteld. Ben je NTFU instructeur niveau 3 en wil je Wielertrainer 3 worden? Dat kan door het afleggen van onderstaande toesten:

- PvB 3.1 – Aanvullende toetsing door opdracht Jaarplan en een reeks trainingen  Geen praktische uitvoering, alleen portfoliobeoordeling
- PvB 3.2 – Volledige toetsing middels  Portfoliobeoordeling
- PvB 3.3 – Volledig vrijgesteld
- PvB 3.4 – Volledig vrijgesteld

Klik hier voor meer informatie over dit verkorte kwalificatietraject.

 

KNWU

Het KNWU Wielertrainer 3-diploma is gelijkgesteld aan het Wieleracademie Wielertrainer 3-diploma. Trainers met het KNWU Wielertrainer 3-diploma die deze willen registreren bij de NTFU dienen hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin de PvB-praktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden. Registratie bij NTFU: Kopie of scan van het KNWU-diploma met opgave uitgevoerde discipline PvB mailen nar info@wieleracademie.nl 

 

Eerder verworven competenties/kwalificaties

Meer weten over het beleid van de Wieleracademie rondom eerder verworven competenties of kwalificaties?

Download dat hier het beleid EVC/EVK beleid Wieleracademie