Home » Praktijkbegeleider   |  Inloggen

Informatie over en voor de praktijkbegeleider
 

 

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips.

De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of (bij)scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.

 

Wat is het doel van een praktijkbegeleiding?

Het doel van de praktijk is dat de deelnemer de praktijkopdrachten kan uitvoeren. De praktijkopdrachten die in het opleidingsmateriaal van de deelnemer staan, vormen de leidraad voor het leren in de praktijk. Door het uitvoeren van de praktijkopdrachten kan de deelnemer zich ontwikkelen naar het gewenste profiel (voorbeeld trainer-coach 3). Hij krijgt daarbij hulp van de expert/docent, de leercoach, de praktijkbegeleider en andere deelnemers.

Als praktijkbegeleider creëer je binnen deze sportcontext optimale leersituaties en begeleid je de deelnemer bij het kiezen van geschikte leeractiviteiten. Hiermee ondersteun je het leerproces van de deelnemer zodat hij zijn leerdoelen kan behalen. Het ontwikkelen tot praktijkbegeleider staat centraal in deze opleiding. De deelnemer leert tijdens de praktijk op allerlei manieren. Hij leert van de voorbeelden die hij krijgt en door te oefenen in veilige, gecontroleerde werksituaties. Door met anderen te werken ontwikkelt hij de competenties die hij voor zijn toekomstige taken nodig zal hebben. Hij komt ook in aanraking met de verenigingscultuur en leert omgaan met mensen die daar werken, vrijwilliger zijn of sporten.

Taken praktijkbegeleider

Als praktijkbegeleider ben je in de praktijk verantwoordelijk dat de deelnemer zijn praktijkopdrachten kan uitvoeren. Daarbij gaat het om de volgende zaken:

• Informeren van sportkader (in opleiding);

• Creëren van leeromgeving van sportkader (in opleiding);

• Begeleiden van sportkader (in opleiding).

 

Begeleidt niet meer sporters dan twee per cursus op niveau 2 en één op niveau 3. Het vergt namelijk redelijk veel tijd en energie om hierin een goede en juiste balans te creëren voor jezelf en de cursist. Voor beide opleidingen zal de cursist vragen stellen over de opdrachten van de opleiding als in het lesgeven in de praktijk. Voor niveau 2 is het belangrijk dat de praktijkbegeleider de voorbereidingsformulieren aanlevert, zodat de cursist een deel van de training kan verzorgen. Ook voor het examen (PvB 2.1) levert de praktijkbegeleider een voorbereidingsformulier aan, welke de cursist daarna gaat uitvoeren. 

Kijken we naar niveau 3, dan is de cursist (meestal) vele malen zelfstandiger. Hij wordt tenslotte een zelfstandige trainer. De cursist zal meer begeleiding nodig hebben in het schrijven van een jaarplan en het geven van een totale training, dan enkel het geven van een deel van de training. 

Er zit dus duidelijk verschil in begeleiding binnen de twee opleidingen. Ook qua lengte zijn er grote verschillen. Niveau 2 duurt ongeveer 4 á 5 maanden en niveau 3 duurt 8 á 12 maanden. De intensiteit van de begeleiding bepalen jullie zelf. Houdt er wel rekening mee dat niveau 2 officieel geen training mag geven zonder de aanwezigheid van iemand van niveau 3.

 

Vergoedingen

Er zijn voor de prakijkbegeleiding van een cursist geen vergoedingen vanuit de bond vastgesteld. Je kunt wel altijd met de cursist en de verenigingen kijken waar er mogelijkheden liggen en hier afspraken over maken. 

 

jj