Home » Over ons
  |  Inloggen
Over de Wieleracademie

Wieleracademie.nl is het samenwerkingsverband tussen de Wielerbonden KNWU en NTFU. In 2015 besloten de bonden een gezamelijk visie op opleiden in de praktjk te brengen. Het doel van de samenwerking is het gericht, maar toegankelijk, opleiden van sportkader in de wielersport. Hiermee voorzien de bonden samen in een behoefte die leeft onder actieve fietsers. Namelijk die van het verkijgen van goede begeleiding in de vorm van instructeurs, trainers en begeleiders.

 

Kwalitatief betere opleidingen

Door de krachten te bundelen kunnen de KNWU en NTFU niet alleen meer opleidingen door het hele land verzorgen, de opleidingen zijn ook van hogere kwaliteit door de expertise van beide bonden samen te voegen.

 

Kwalificatiestructuur Sport

De nog altijd groeiende wielersport heeft baat bij goede trainers en begeleiding. Daarom is ook gekozen om de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) als uitgangspunt te nemen, de standaard die NOC*NSF hanteert. Dit maakt de kwaliteitsnorm meetbaar.

 

Het nut van sportkader

Het fietsen in een goed georganiseerde omgeving verhoogd het fietsplezier en verbetert de prestatie. Wie beter begeleid en getraind wordt, kan meer. Het is dan ook belangrijk om hoogwaardig opgeleide trainers en instructeurs binnen de vereniging te houden. Zowel voor de huidige leden als voor de begeleiding van het talent van de toekomst.