Home » Opleidingen » Van KNWU/NTFU naar WA   |  Inloggen

Hoe verhoudt mijn KNWU of NTFU diploma zich nu tot de Wieleracademie diploma's?
 

In de afgelopen jaren hebben zowel de KNWU als NTFU honderden trainers en instructeurs opgeleid volgens hun eigen kwalificaties. Sinds de oprichting van de Wieleracademie worden alle trainers opgeleid volgens de Wieleracademie kwalificatie. Uiteraard begrijpen we dat dit vragen oproept over je KNWU of NTFU diploma en in welke verhouding dit met elkaar gezien moet worden. Onderstaande informatie is bedoeld om hier duidelijkheid over te verschaffen.


Algemeen

Voor de invoering van de Kwalificatiestructuur Sport kenden de KNWU een eigen opleidingsstructuur (A,B,C). Sinds 2007 zijn de wielertrainers opgeleid volgens de niveau 1 t/m 5 structuur. Gedurende het jaar 2016 en met ingang van 2017 worden vanuit de KNWU de oude A,B, C diploma’s gelijk gesteld aan de KSS-structuur en vervalt hiermee de dubbele structuur en licenties. De NTFU heeft altijd opgeleid volgens de KSS-structuur in de kwalificatie instructeur. Voor meer informatie over de kwalificatiestructuur Sport klik hier

 

De bestaande NTFU instructeur- en KNWU wielertrainer diploma's behouden hun waarde en rechten die hier bij beide bonden eerder al aan werden verleend.  Onderstaand wordt per niveau beschreven welke verschillen of overeenkomsten zijn vastgesteld en welke doorstroom mogelijkheden er zijn. Dit is geheel vrijblijvend.

 

Niveau 2

De niveau 2 opleidingen zijn op basis van vergelijking van de beoordelingscriteria en praktijkopdrachten aan elkaar gelijk gesteld. Het NTFU niveau 2 instructeur diploma en het KNWU Wielertrainer 2 diploma staat dus gelijk aan het Wielertrainer-2 diploma van de Wieleracademie. Trainers met het KNWU Wielertrainer-2 diploma die deze willen laten registreren bij de NTFU dien hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin de PVB-praktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden.

Registratie bij KNWU: Kopie of scan NTFU diploma mailen naar info@wieleracademie.nl
Registratie bij NTFU: Kopie of scan KNWU diploma met opgave uitvoerende discipline PVB mailen naar info@wieleracademie.nl

 

Niveau 3

Na vergelijking van de beoordelingscriteria en de praktijkopdrachten is vastgesteld dat de kwalificaties NTFU instructeur niveau 3 en Wielertrainer-3 niet volledig aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden. Kwalificeren als Wielertrainer-3 op basis van een NTFU instructeur niveau 3 diploma kan volgens onderstaande toetsing:

- PVB 3.1 – Aanvullende toetsing middels opdracht Jaarplan en reeks trainingen
- PVB 3.2 – Volledige toetsing middels portfoliobeoordeling
- PVB 3.3 – Volledig vrijgesteld
- PVB 3.4 – Volledig vrijgesteld

Klik hier voor meer informatie over dit verkorte kwalificatietraject.

 

Bij interesse voor dit traject mail naar info@wieleracademie.nl. De Wieleracademie brengt je in contact met een leercoach. Aan de hand van een intakegesprek wordt het traject gestart. De cursist schrijft zich na de intake definitief in via het inschrijfformulier die hij of zij ontvangt via de Wieleracademie.  

 

 

Het KNWU Wielertrainer 3 diploma is gelijk gesteld aan het Wieleracademie Wielertrainer 3 diploma. Trainers met het KNWU Wielertrainer-3 diploma die deze willen laten registreren bij de NTFU dienen hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin de PVB-praktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden. Registratie bij NTFU: Kopie of scan KNWU diploma met opgave uitvoerende discipline PVB mailen naar info@wieleracademie.nl

 

Eerder verworven competenties/kwalificaties

Meer weten over het beleid van de Wieleracademie rondom eerder verworven competenties of kwalificaties? Bekijk dan hier het EVC/EVK beleid.