Home » Opleidingen » Niveau 4   |  Inloggen

Informatie Wielertrainer 4 opleiding
 

Wie is de wielertrainer 4?
De wielertrainer 4 is werkzaam met sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU- wielerplan. De wielertrainer 4 geeft individuele coaching en training-op-maat aan minimaal 4 sporters die uitkomen in de beschreven teams zoals vermeld bij de benodigde praktijksituatie.

Wat doet de wielertrainer 4?
De wielertrainer 4:

 • Scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters;
 • Adviseert het bestuur over het te voeren sporttechnische beleid en de doorstroom van sporters;
 • Geeft training-op-maat (waaronder het uitwerken van een meerjarenplanning);
 • Coacht zijn of haar renners tijdens wedstrijden;
 • Bevordert de competentieontwikkeling van overig kader;
 • Stelt een begeleidingsteam samen en zorgt voor afstemming;
 • Onderhoudt en initieert externe contacten.


Opzet leertraject

De Wielertrainer-4 opleiding kent een aangepaste structuur. Het doel van deze opzet is:

 • Creëren van meer structuur
 • Stimuleren van de voortgang
 • Het vergroten van de samenhang van de lesstof met de opdrachten
 • Het stimuleren van de betrokkenheid tussen deelnemers en docenten

De opleiding is in blokken verdeeld, gerelateerd aan de verschillende PVB’s die een cursist dient uit te voeren. Na het doorlopen van alle PVB’s en het succesvol afronden hiervan, ontvangt de cursist het certificaat Wielertrainer-4.

Let op: Bij een laag aantal cursisten wordt het opleidingsprogramma vervangen door het generieke TC-4 opleidingsprogramma van NOC*NSF.

Opleidingstraject
Onderstaand figuur geeft het opleidingstraject weer voor de Wielertrainer-4 opleiding

Opleidingsprogramma
Binnen de 3 blokken worden bijbehorende expertbijeenkomsten aangeboden relevant voor de opdrachten behorende bij de PVB. Het totale programma bestaat uit 5 opleidingsweekenden (vr-za of za -zo), 13 expertbijeenkomsten (dagdelen) en per blok 2 leercoachbijeenkomsten (1 dagdeel). De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of op een geschikte locatie voor het betreffende onderwerp. De bijeenkomsten bestaan uit zowel theorie- als praktijkonderdelen. Parallel aan de bijeenkomsten maakt de cursist zijn of haar opdrachten behorende bij het portfolio.
 

Praktijksituatie
Om de opdrachten behorende bij de Wielertrainer-4 opleiding te kunnen uitvoeren dient de cursist over een geschikte praktijksituatie te beschikken. Zonder deze praktijksituatie is het niet mogelijk om aan deze opleiding deel te nemen. De praktijksituatie wordt getoetst tijdens het intakegesprek. De praktijksituatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Wegwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team, of wielervereniging die meedoet aan een KNWU-competitie in de categorie elite of beloften of een wielervereniging met een ambitieuze juniorengroep waarvan de sporters behoren tot de eerste 50 van het KNWU regelmatigheidsklassement;
Mountainbiken: UCI of KNWU geregistreerd team;
Fietscrossen: UCI of KNWU geregistreerd team met minimaal deelname aan EK;
Baanwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team gericht op het baanwielrennen;
Veldrijden: UCI of KNWU geregistreerd team.
Het team dient uit minimaal 4 sporters te bestaan die ook het volledige opleidingstraject van de cursist doorlopen. Om tot het einde van het opleidingstraject over voldoende sporters te beschikken wordt sterk aangeraden te zorgen voor 6 tot 8 sporters.

De opdrachten dienen zoveel mogelijk in de eigen discipline uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de cursist op zoek naar een vergelijkbare situatie in een andere discipline /sport.

Proeven van bekwaamheid
De wielertrainer-4 opleiding bestaat uit de volgende proeven van bekwaamheid aangevuld met de wijze van toetsing per PVB:

PVB 4.1 Geven van trainingen – Portfolio- en praktijkbeoordeling
PVB 4.2 Coachen van wedstrijden – Portfolio- en praktijkbeoordeling
PVB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid – Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling
PVB 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader – Portfoliobeoordeling
PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam – Portfoliobeoordeling
PVB 4.6 Scouten van sporters – is verwerkt in PVB 4.1 t/m 4.5 (geen aparte toetsing)

 


Deelname
 

Voorwaarden voor deelname:

 • Leeftijd: 18 jaar of ouder;
 • Diploma WT-3 of WT A.
  Indien sprake is van een FCT-3 diploma dient de aanvullende applicatie WT-3 te zijn gevolgd en succesvol afgerond;
 • Lidmaatschap van de KNWU en/of NTFU, of een hierbij aangesloten vereniging;
 • Ruime ervaring met het geven van training aan groepen renners uit een wielervereniging;
 • Een goedgekeurde praktijksituatie; een team van minimaal 4 sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport. Zie de voorwaarden onder ‘praktijksituatie’. Zonder juiste praktijksituatie is het niet mogelijk de opdrachten uit dit leertraject op het juiste niveau uit te oefenen en deel te nemen aan de opleiding.


Intakegesprek
Nadat je bent ingeschreven vindt een intakegesprek plaats met de beoogd leercoach. Tijdens het intakegesprek wordt de praktijksituatie beoordeeld en een inschatting van het persoonlijke leertraject gemaakt. Voorafgaande aan het intakegesprek levert de cursist de volgende documenten in:

 • CV + motivatie
 • Toelichting praktijksituatie
 • Huidige jaarplan
 • Ingevulde competentiescan WT-4
 • Inventarisatie begeleidingsteam/netwerk

Pas na goedkeuring van de leercoach na het intakegesprek is de aanmelding voor de opleiding Wielertrainer 4 definitief.
 

Kosten & Inschrijven
De kosten voor het leertraject worden opnieuw vastgesteld voor het nieuwe opleidingsjaar (2017).
Het opleidingsbedrag is inclusief lesmateriaal, expertbijeenkomsten, deelname aan proeven van bekwaamheid en ondersteuning door een leercoach.

Najaar 2017 start een nieuwe 'Wielertrainer 4' opleiding o.v.b. voldoende deelnemers.


Diploma & Trainerslicentie
Als alle PVB’s voldoende zijn wordt een diploma uitgereikt. Voor KNWU cursisten is In het jaar waarin het diploma wordt behaald het aanvragen van een trainerslicentie voor de resterende deel van het jaar kosteloos. 

Vragen?
Mail dan naar info@wieleracademie.nl.