Home » Opleidingen » Niveau 3   |  Inloggen

Opleiding Wielertrainer 3
 

Er zijn momenteel 3 opleidingen Wielertrainer 3 aan de gang verspreid over het land, deze lopen van juni 2016 tot mei 2017. 

* WT 3 in Kampen (voor alle disciplines)

* WT 3 in Venlo (voor alle disciplines)

* WT 3 in Dordrecht (voor alle disciplines)

 

De eerst volgende Wielertrainer 3 opleidingen staan hieronder weergegeven.

De Wieleracademie is voor het najaar 2017 aan het planning in de regio Spaarnwoude en Raalte voor de opleiding.

 


Wielertrainer 3 - Assen
 

Wegens gebrek aan belangstelling is de WT 3 opleiding in Assen geannuleerd! Deze opleiding WT3 zou in februari van start gaan. 

Alvorens de hele opleiding te annuleren, biedt de Wielerademie nu een informatieavond aan. Daar wordt alles op papier beeldend gemaakt voor bestuurders en (potentiele) trainers. Deze info avond is op 27 februari om 19.00 uur in het Regionaal Wielercentrum Noord aan de Kortbessen 5 te Assen (de nieuwe wielerbaan). De geïnteresseerde kan daar vrijblijvend informatie krijgen, ook als de vereniging niet op korte termijn wil starten.

De eventueel verplaatste opleiding start bij genoeg deelname nog in maart 2017.
 

 

 

Locatie: Wielercentrum Noord - Kortbossen 5 9405 BM Assen

 

Zie de planning van de opleiding hier. (27-03) Deze planning is reeds aangepast wegens verplaatsen van de opleiding.

Let wel: Planning en locatie is onder voorbehoud.

Schrijf je hier in voor deze opleiding. Maximale deelname 16 personen. 

Diploma-uitreiking in 2017.

 


Wielertrainer 3 - Tilburg
 

Deze opleiding kan niet doorgaan wegens te weinig deelname. Heb je interesse in een Wielertrainer 3 opleiding, stuur dan een mailtje naar info@wieleracademie.nl Op die manier brengen we je op de hoogte van het eerst volgende aanbod.

 

 


Informatie Wielertrainer 3 opleiding
 

Wie is de wielertrainer 3?
De wielertrainer 3 is werkzaam in verenigingsverband en richt zich op sporters die zich voorbereiden op tochten en wedstrijden. De sporters kunnen uitkomen in alle categorieën en disciplines.
 

Wat doet de wielertrainer 3?
De wielertrainer 3 staat voor de uitdaging om doelen op korte en lange termijn (een jaarplan) te realiseren. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen. De wielertrainer 3 leert de sporters technische vaardigheden aan, werkt gericht aan conditionele verbetering en stelt daartoe zelf een trainingsprogramma op.
Tijdens wielersportevenementen begeleidt de wielertrainer 3 de sporters. Tevens is hij/zij actief betrokken bij het organiseren van wervende en behoudende activiteiten en stuurt in de eigen vereniging wielertrainers 2 aan. De wielertrainer 3 werkt in opdracht van het bestuur van de vereniging en legt daaraan of aan een daartoe gedelegeerde commissie of functionaris verantwoording af.

Leertraject tot wielertrainer 3
Gedurende de opleiding staat het uitvoeren van de praktijkopdrachten bij je eigen vereniging centraal. Tijdens het leertraject volg je de opleidingsdagen waarin onderwerpen worden behandeld die een directe relatie hebben met de aandachtspunten van de opdrachten. De opleidingsdagen bestaan uit zowel theorie- als praktijkonderdelen.

Proeven van bekwaamheid (PVB's)
De PVB’s bestaan uit een praktijkbeoordeling en 4 portfoliobeoordelingen. Een portfolio is een digitale verzameling van alle uitgewerkte opdrachten. Daarnaast vindt er een praktijkafname plaats die bestaat uit het geven van een training aan 10 eigen renners.

PVB 3.1  – Geven van training (Praktijk- en portfolio-beoordeling)
PVB 3.2  – Coachen van wielerevenementen (Portfolio)
PVB 3.3  – Organiseren van activiteiten (Portfolio)
PVB 3.4  – Aansturen van kader (Portfolio)

 


Voorwaarden voor deelname
 

Voorwaarden voor deelname

 • Leeftijd: 18 jaar of ouder;
 • Lidmaatschap van de KNWU en/of NTFU
 • Praktijkbegeleider
  (gediplomeerde wielertrainer A, B of 3, 4);
 • Goedgekeurde praktijksituatie* op basis van het intakegesprek.

Let op: zonder praktijkbegeleider kan je niet deelnemen aan de opleiding.
*Een goed gekeurde praktijksituatie is het verzorgen van trainingen aan groepen renners bij een wielervereniging onder auspiciën van een praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider

Gedurende het leertraject wordt de cursist vanuit de vereniging begeleid door een praktijkbegeleider. Aangezien een leercoach niet bij de training /wedstrijd aanwezig is, is het voor de cursist van groot belang dat hij tijdens de uitvoering van de opdrachten bij de vereniging begeleid wordt. Dit is de rol van de praktijkbegeleider (vergelijk dit met een stage bij een bedrijf: zonder begeleiding is het effect van stage lopen een stuk minder). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkbegeleider. Zonder praktijkbegeleider is het niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding.

De belangrijkste taken voor de praktijkbegeleider zijn:

 • Het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de vereniging;
 • Zorgen dat de cursist bij de vereniging de opdrachten kan uitvoeren;
 • De cursist begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten;
 • Met de cursist de opdracht bespreken en na uitvoering van de opdracht aangeven wat goed ging en wat verbeterpunten zijn;
 • Motiveren van de cursisten;
 • Afstemmen van de begeleiding op de cursist. Onderdeel van de begeleiding is altijd feedback op het handelen van de cursist;
 • Verplichte aanwezigheid bij het intakegesprek (niet bij de overige expertbijeenkomsten).

De praktijkbegeleider beoordeelt de cursist niet. Ook is de praktijkbegeleider niet verantwoordelijk voor het verloop van het leertraject van de cursist. Dit is een taak van de leercoach. De praktijkbegeleider dient in het bezit te zijn van een diploma Wielrentrainer A of –B of niveau 3 of 4, indien gewenst is een overzicht op te vragen bij de Wieleracademie.

 


Deelname Opleiding
 

Intakegesprek

Nadat je bent ingeschreven vindt een intakegesprek plaats tussen jou, je praktijkbegeleider en de docent van de opleiding. De praktijkbegeleider is degene die je bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten in de vereniging gaat helpen. Het is noodzakelijk dat je praktijkbegeleider aanwezig is bij het intakegesprek. Op basis van het intakegesprek beslist de docent of je definitief bent toegelaten tot de opleiding.

Kosten
Het opleidingsgeld is inclusief lesmateriaal, bijeenkomsten en deelname aan PVB’s.  Betaling geschiedt middels Ideal.

De opleiding tot wielertrainer-3  kost €1300,- .

 

Trainers die actief zijn/worden bij een KNWU- of NTFU-vereniging ontvangen een korting van €550,- en betalen hierdoor €750,- voor de opleiding.

Een herkansing bedraagt 100,- per PVB.

 

TIP: soms dragen gemeenten bij aan de kosten voor vrijwilligersopleidingen. Vraag dus bij je eigen gemeente na of dit het geval is.

Diploma & Trainerslicentie
Als alle PVB’s voldoende zijn wordt een diploma uitgereikt. KNWU leden kunnen kosteloos een trainerslicentie aanvragen in het jaar waarin het diploma is behaald. 

Vragen?
Mail dan naar info@wieleracademie.nl.