Home » Opleidingen » Niveau 2   |  Inloggen

Opleiding Wielertrainer 2
 

Voor welke opleiding(en) kun je je inschrijven?

 • WT 2 in Arnhem
 • WT 2 in Assen

Welke opleiding staat nog op de planning voor het voorjaar:

 • geen

Welk opleidingen staan op de planning voor het najaar:

 • WT 2 in de regio Dordrecht
 • WT 2 in de regio Enschede
 • WT 2 in de regio Zwolle
 • WT 2 in Spaarnwoude
 


Informatie Wielertrainer 2 opleiding
 

Wat doet de wielertrainer-2?

Als wielertrainer-2 ben je actief bij een vereniging. Je draagt je enthousiasme voor de wielersport over aan de sporters. De sporters kunnen jeugdigen en volwassenen zijn. Je doel is het plezier in de wielersport te vergroten door hun sportieve en sporttechnische ontwikkeling te stimuleren. Je geeft trainingen op aanwijzing van een wielertrainer-3 in de discipline waar je zelf actief in bent (geweest). Als wielertrainer-2 draag je geen eindverantwoordelijkheid.

 

Opleiding tot wielertrainer-2

Tijdens de opleiding tot wielertrainer-2 staat het leren in de praktijk centraal. Het leren in de praktijk doe je in de eigen vereniging aan de hand van praktijkopdrachten. Ondersteunend aan deze opdrachten vinden vier opleidingsdagen plaats. De praktijkopdrachten zijn gericht op:

1.         Geven van trainingen

2.         Begeleiden bij wielersportevenementen (zoals wedstrijden en toertochten)

3.         Assisteren bij wieleractiviteiten (zoals wervingsactiviteiten voor nieuwe leden)

 

Proeven van bekwaamheid (PVB’s)

De opleiding wordt afgesloten met PVB’s. Door een PVB laat je zien dat je als wielrtrainer-2 op een verantwoorde wijze uit de voeten kunt. Dit doe je aan de hand van de onderwerpen van de praktijkopdrachten. Het geven van trainingen wordt in de praktijk beoordeeld. Voor de twee andere onderwerpen lever je de ingevulde werkbladen van de praktijkopdrachten in.

PVB 2.1  - Geven van trainingen (praktijkbeoordeling)

PVB 2.2  - Begeleiden bij wielersportevenementen (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3  - Assisteren bij wieleractiviteiten (portfoliobeoordeling)

 


Voorwaarden voor deelname
 
Voorwaarden voor deelname
 • Leeftijd: 16 jaar of ouder;
 • Lidmaatschap van de KNWU en/of NTFU
 • Praktijkbegeleider (gediplomeerde wielertrainer A, B of 3, 4, MTB instructeur 3 of Race instructeur 3);
 • Goedgekeurde praktijksituatie* op basis van het intakegesprek.

 

 

*Een goedgekeurde praktijksituatie is het verzorgen van trainingen aan groepen renners bij een wielervereniging onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

 

De praktijkbegeleider
Gedurende het leertraject wordt de cursist vanuit de vereniging begeleid door een praktijkbegeleider. Aangezien een leercoach niet bij de training of wedstrijd aanwezig is, is het voor de cursist van groot belang dat deze tijdens de uitvoering van de opdrachten bij de vereniging begeleid wordt. Dit is de rol van de praktijkbegeleider (vergelijk dit met een stage bij een bedrijf: zonder begeleiding is het effect van stage lopen een stuk minder). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkbegeleider. Zonder praktijkbegeleider is het niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding.

De belangrijkste taken van de praktijkbegeleider zijn:

 • Fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de vereniging;
 • Ervoor zorgen dat de cursist bij de vereniging de opdrachten kan uitvoeren;
 • De cursist begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten;
 • Met de cursist de opdracht bespreken en na uitvoering van de opdracht aangeven wat goed ging en wat verbeterpunten zijn;
 • Motiveren van de cursisten;
 • Afstemmen van de begeleiding op de cursist. Onderdeel van de begeleiding is altijd het geven van feedback op het handelen van de cursist;
 • Verplichte aanwezigheid bij het intakegesprek (niet bij de overige expertbijeenkomsten).

De praktijkbegeleider beoordeelt de cursist niet. Ook is de praktijkbegeleider niet verantwoordelijk voor het verloop van het leertraject van de cursist. Dit is een taak van de docent. De praktijkbegeleider dient in het bezit te zijn van een diploma Wielrentrainer A of –B of niveau 3 of 4, indien gewenst is een overzicht op te vragen bij de Wieleracademie.

 


Deelname Opleiding
 

Intakegesprek

Nadat je bent ingeschreven vindt een intakegesprek plaats tussen jou, je praktijkbegeleider en de docent van de opleiding. De praktijkbegeleider is degene die je bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten in de vereniging gaat helpen. Het is noodzakelijk dat je praktijkbegeleider aanwezig is bij het intakegesprek. Op basis van het intakegesprek beslist de docent of je definitief bent toegelaten tot de opleiding.

 

Standaard Programma

Intake met je praktijkbegeleider (1 dagdeel) 

Opleidingsdag 1 (van 9:00- 16:30 uur) ochtend theorie en de middag praktijk

Opleidingsdag 2 (van 9:00- 16:30 uur) ochtend theorie en de middag praktijk

Opleidingsdag 3 (van 9:00- 16:30 uur) ochtend theorie en de middag praktijk

Opleidingsdag 4 (van 9:00- 16:30 uur) ochtend theorie en de middag praktijk

Afname praktijk PVB 2.1 (van 9:00- 17:00 uur)*

*Bij een grote groep komt er een extra PvB dag bij. Deze wordt bij de data standaard gepland.        

 

Kosten

Het opleidingsgeld is inclusief lesmateriaal, bijeenkomsten en deelname aan PVB’s. Betaling geschiedt middels Ideal. Voor de opleiding tot wielertrainer-2 gelden de volgende prijzen:

 • € 310,- voor trainers die actief zijn/worden bij een KNWU- of NTFU-vereniging
 • € 500,- voor overige deelnemers
 • € 100,- per herkansing per PVB.

TIP: soms dragen gemeenten bij aan de kosten voor vrijwilligersopleidingen. Vraag dus bij je eigen gemeente na of dit het geval is.

Vragen?

Mail naar: info@wieleracademie.nl  of bel met Annelies Martijn 0318 - 581 300.

 


Opleiding Wielertrainer 2 Arnhem
 

Locatie: CIOS Arnhem, Beukenlaan 3, 6823 MA Arnhem

 

Opleidingsdag 1:   Zaterdag 11 maart (van 09:00- 16:30 uur)

Opleidingsdag 2:   Zaterdag 8 april  (van 09:00- 16:30 uur)

Opleidingsdag 3:   Zaterdag 29 april   (van 09:00- 16:30 uur)

Opleidingsdag 4:   Zaterdag 20 mei   (van 09:00- 16:30 uur)

PVB 1:                 Zaterdag 10 juni  (van 09:00- 16:30 uur)

PVB 2:                 Zaterdag 17 juni   (van 09:00- 16:30 uur)

 

 

Diploma-uitreiking in het najaar van 2017

 


Opleiding Wielertrainer 2 Spaarnwoude
 

Locatie: Snowplanet, Heuvelweg 6-8, 1981 LV Velsen-Zuid

 

Er wordt een nieuwe opleiding gepland in het najaar vanaf september tot en met december.
Zodra hier meer informatie over is, zal dit hier komen te staan.
 


Opleiding Wielertrainer 2 Assen
 

Locatie: Wielerbaan, Kortbossen 5, 9405 BM ASSEN

 

Zondag 5 maart: Intake (08:30-13:00) ochtend gesprekken (praktijkbegeleider dient aanwezig te zijn)

Zondag 12 maart: Opleidingsdag 1 (09:00-16:30)

Zondag 2 april: Opleidingsdag 2 (09:00-16:30)

Zondag 30 april: Opleidingsdag 3 (09:00-16:30)

Zondag 11 juni: Opleidingsdag 4 (09:00-16:30)

Zaterdag 17 juni: PvB 1 (09:00-17:00)

Zondag 18 juni: PvB 2 (09:00-17:00)

 

Diploma-uitreiking in 2017.

 

 

 


Opleiding Wielertrainer 2 Venlo
 

Locatie: Sportkern Herungerberg Louisenburgweg 27 Venlo

 

De opleiding is helaas geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.